U bevindt zich hier: Startpagina // OZJ

OZJ

Onderzoek van Jeltje Bieleman

De onderstaande informatie is bedoeld voor patiënten die via de mail of telefonisch zijn uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek:Onderzoek om inzicht te krijgen in de wijze waarop u informatie zoekt over uw ziektebeeld


Mijn naam is Jeltje Bieleman. Ik werk sinds februari 2016 als praktijkassistente bij dokter Alons en dokter Bolhuis in de Artsenpraktijk voor Natuurgeneeskunde & Algemene Geneeskunde. Naast mijn werk als praktijkassistente studeer ik ook communicatie- en informatie wetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Als onderdeel van mijn opleiding verricht ik een afstudeeronderzoek naar gezondheidscommunicatie. Met dit onderzoek wil ik kijken hoe voorlichting en informatie naar patiënten zo optimaal mogelijk zou kunnen worden aangeboden en dokter Alons en dokter Bolhuis willen met de verkregen inzichten hun wijze van informatie verstrekken aanpassen. Ik zou het erg op prijs stellen als u zou willen deelnemen aan een telefonisch interview van 10-15 minuten.

Voornaam *
Achternaam *
E-Mail *
Kunt u hier uw telefoonnummer opgeven en evt. een tijdstip waarop u het makkelijkste te bereiken bent?
* Verplichte invoervelden.

Verdere toelichting

Waarom dit onderzoek?

Wij vinden het belangrijk dat u, als onze patiënt, eenvoudig informatie over uw diagnose, onderzoek en behandeling kunt vinden en dat deze informatie goed te begrijpen is. Om onze voorlichting te kunnen optimaliseren, doen wij een onderzoek onder onze patiënten.

Veel mensen zoeken naar medische informatie. Misschien heeft u ook wel naar informatie voordat u een behandeling moest ondergaan, als u gezondheidsklachten had of als u meer wilde weten over een voorgeschreven medicijn.

Dan weet u uit ervaring dat de door u gewenste informatie niet altijd eenvoudig te vinden is of niet gemakkelijk te lezen is. Met mijn onderzoek wil ik kijken hoe de voorlichting kan worden geoptimaliseerd. Om dat te kunnen doen, heb ik inzicht nodig in de manier waarop patiënten,waaronder u, naar informatie zoeken, wat zij precies willen weten en hoeveel ervaring zij hebben met informatie. Uw deelname aan mijn onderzoek is voor mij en voor onze artsenpraktijk van grote waarde. We stellen het zeer op prijs als u mee wilt doen.

In deze brief beschrijf ik het onderzoek en uw rol als eventuele deelnemer. U kunt alle informatie nog eens rustig nalezen, zodat u weloverwogen kunt beslissen of u aan het onderzoek wilt deelnemen of niet.

Opzet van het onderzoek

Ik zal u één keer telefonisch benaderen. In dit telefoongesprek van 10-15 minuten wordt onder meer aan u gevraagd wat u zou willen weten over uw behandeling of diagnose, waar u naar informatie heeft gezocht en wat voor informatie u hebt gemist.

Of u wel of niet wilt meewerken aan het onderzoek heeft geen gevolgen voor het verloop van uw behandeling.


Voordelen

Tijdens het behandeltraject wordt er geïnformeerd naar uw informatiebehoeften. Dit heeft als voordeel dat u een duidelijk beeld krijgt van wat u nog wilt vragen aan uw zorgverlener. Uw deelname kan in de toekomst ook voordeel opleveren voor andere patiënten. Op basis van uw informatiebehoeften en de manier waarop u naar informatie zoekt, kunnen wij effectievere voorlichtingsboodschappen ontwerpen. Uit onderzoeken blijkt dat effectieve communicatie kan bijdragen aan minder onzekerheid over de diagnose of behandeling, en daardoor ook kan leiden tot minder angst, bezorgdheid of schaamte. Met uw deelname helpt u toekomstige patiënten.

Nadelen

Meedoen aan dit wetenschappelijke onderzoek betekent de volgende extra tijdsinspanning: telefonisch interview van tien tot vijftien minuten.

Naast de tijdsinspanning zal deelname aan het onderzoek geen risico’s of nadelen met zich meebrengen.

Bescherming persoonsgegevens

Naast mij, als onderzoeker zelf, zijn ook nog enkele andere personen bij het onderzoek betrokken, zoals mijn scriptiebegeleiders. Om hun werk goed te kunnen doen, krijgen zij inzage in de gegevens die met dit onderzoek worden verkregen. Zij krijgen niet uw naam, adres, telefoonnummer te zien, maar alleen een anoniem nummer en uw antwoorden. Om uw privacy te beschermen tekenen ook mijn begeleiders voor strikte geheimhouding. De resultaten van het onderzoek verwerken wij anoniem.

Wel of niet meedoen

U hebt voorafgaand aan en tijdens het onderzoek recht op tijdige en volledige informatie. U kunt dan weloverwogen beslissen of u aan het onderzoek wilt deelnemen. Voordat u besluit wel of niet mee te doen aan dit onderzoek hebt u recht op een bedenktijd van één week. U beslist zelf over deelname aan het onderzoek. Ik zal indien ik niets van u verneem na een week contact met u opnemen om te vragen of u mee wilt doen aan het onderzoek.

Wanneer u wel mee wilt doen

Wanneer u mee wilt werken dan vragen wij u onderstaand toestemmingsformulier te tekenen. Als u meedoet, kunt u op ieder moment stoppen zonder hiervoor een reden te geven. Dit heeft geen enkel gevolg voor uw verdere behandeling.

Wanneer u niet mee wilt doen

Als u beslist om niet mee te doen, heeft dat geen enkel gevolg voor uw verdere behandeling.

Vragen of klachten

Hebt u vragen, aarzel dan niet om deze aan uw behandelend arts te stellen. Mocht u klachten hebben over de gang van zaken, maak deze dan ook kenbaar aan uw arts.

U kunt met uw vragen betreffende het onderzoek ook terecht bij de onderzoeker:

Naam: mevrouw J.J. Bieleman, praktijkassistente (studente Communicatie- en informatiewetenschappen Radboud Universiteit)

E-mail: j.bieleman@student.ru.nl

Tel.nr.: (06) 12493701

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen dat u mee wilt doen met het onderzoek.Met vriendelijke groet,
Jeltje Bieleman, praktijkassistente & Johan Bolhuis, arts